100 Hotela Širom Srbije
Projekti
Tražimo lokacije
Tražimo investitore
Kontakt


TAS - Geodezija - Human Resources
Technical Assistance Service
Geodezija
Human Resources
Zapošljavanje / CV
Kontakt

IzdavaŠtvo
Projekti
Download
Kontakt

Projekti

  Pogledajte nagradjene radove
  Prvonagrađeni rad
Salaš na Čeneju
  Ostali radovi
   

Projekat «100 hotela širom Srbije» nastao je u saradnji preduzeća Ageo sa Akademijom arhitekture Srbije, sa željom da se iskoriste nesumnjivi turistički potencijali Srbije i da se Srbija premreži modernom i konzistentnom hotelskom ponudom po svetskim standardima uz adekvatan i garantovan kvalitet ponude, smeštaja i usluge. Projekat je po svom karakteru fazni i predviđa tri faze u realizaciji:

I Faza – Projekti – Raspisan je konkurs sa ciljem da se dobije što veći broj tipološki raznovrsnih arhitektonskih rešenja koja se na osavremenjen način oslanjaju na osnove narodnog graditeljstva. Projektovani objekti su evolutivnog tipa, tako da uz neznatne građevinske intervencije mogu evoluirati od bazično 10 dvokrevetnih u 50 dvokrevetnih soba materijalizovanih u moderna i udobna hotelska zdanja.

Ovaj konkurs koji je ujedno prvi u nizu konkursnih zadataka, sa ciljem da se dobije što veći broj tipološki raznovrsnih rešenja hotela koji su standardizovani  i imaju konzistentnu ponudu, a koji su projektovani za karakteristične hipotetičke lokacije kao što su:

  • Rečna i jezerska priobalja
  • Brdsko planinski predeli
  • Ravničarski predeli i salaši
  • Moteli uz magistralne puteve
  • Seoski turizam

Hoteli su evolutivnog tipa, te je predviđeno da mogu uz neznatne građevinske intervencije evluirati od bazično 10 dvokrevetnih u 50 dvokrevevetnih  soba.

Bilo je potrebno postići osavremenjeno arhitektonsko rešenje, prateći osnovne karakteristike narodnog graditeljstva, težeći istinskom postizanju sklada i duha materijalizovanog u modernim udobnim i kvalitetnim hotelskim zdanjima.

Ovi hoteli zapravo predstavljaju nukleuse etno-eko sistema regiona i naselja u kome se nalaze. Poštujući koncept održivog razvoja, prevashodni cilj je da se transponovanjem ili samo asocijativnom upotrebom očuva deo tradicije vezane za običajni život sela

Posle završetka konkursa i dodele nagrada, Ageo je u mogućnosti da ponudi preko dvadeset projekata hotela za zajednička ulaganja.

II Faza – Lokacije – IznalaŽenje adekvatnog zemljišta na primerenim lokacijama, kao što su brdsko planinski predeli, rečna i jezerska priobalja, sačuvane eko zone, arheološki lokaliteti i uz manastirske komplekse.

Animiranje javnosti spremne da prepozna tržišnu ideju i saradnja sa katastrima nepokretnosti, kao i usklađivanje sa lokalnim planovima regionalnog razvoja turizma.
Hoteli mogu biti, potencijalno partnerski, mogu biti rađeni za poznatog kupca, neki mogu biti deo akcionarskog društva, listirani na berzi, itd...

Projekti će biti prezentovani  i popularizovani na sajmovima turizma, nekretnina, i drugim sličnim manifestacijama.

III Faza – Investicije – Izgradnja hotela –  Sinergija u kojoj projekti i vlasnici zemljišta zajedno traže i nalaze investitore u vidu domaćih i stranih ulagača, razvojnih fondova, državnih organa, građevinskih preduzeća, turoperatora-turističkih agencija, preduzeća za opremanje hotela  i sl...

To je ujedno i naš cilj,  sinergija turističkog i ekonomskog razvoja i napretka naše zemlje.

Ekonomskog u smislu uposlenosti arhitektonske, građevinske struke, turizmologije, usmerenosti vlasnika zemljišta, oživljavanja zaostalih, nerazvijenih a prirodno lepih opština, zapošljavanja domicijalnog lokalnog stanovništva koje bi bilo obučeno da pruža različite usluge, od ugostiteljskih, preko radionica domaće radinosti, starih zanata, škole folklora, ponude tradicionalnih domaćih proizvoda, sportskih aktivnosti i sl..

Potrebno je da naš turistički potencijal aktiviramo kao vid etno turizma dostupan prosečnom predstavniku urbane populacije i da se kao takav on plasira kao neudaljena destinacija sa kulturnim, edukativnim, rekreativnim sadržajima.

Program mogućih delatnosti treba da pretvori pasivnog posmatrača i konzumenta prirodnih vrednosti u aktivnog učesnika u sadržajima koji mu se nude kao što su lov, ribolov, jedrenje, skijanje, planinarenje, mini golf, jahanje, piknik ture ...

 


O nama   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Naslovna strana   |   Početak strane