TAS - Geodezija - Human Resources
Technical Assistance Service
Geodezija
Human Resources
Zapošljavanje / CV
Kontakt


100 Hotela Širom Srbije
Projekti
Tražimo lokacije
Tražimo investitore
Kontakt

IzdavaŠtvo
Projekti
Download
Kontakt

Geodezija

Iskustva naših kolega su sticana širom sveta i na najkompleksnijim građevinskim objektima: Tunelima, branama, autoputevima, melioracijama, kongresnim i tržnim centrima, stambenim blokovima, geotehničkim radovima, snimanjima morskog i  jezerskog dna, i rečnih korita, kamenoloma, nalazišta, deponija, oskultacija objekata…

Veći  deo poslova se odvijao za građevinsku operativu  ali i za potrebe projektovanja i  GIS-a.

Geodetski  snimamo  objekte od kulturne važnosti , kao i objekte koji se restauriraju
Osnivači smo prvog geodetskog sajta u Srbiji: www.geodezija.rs (under construction).

Kao izdavači smo učestvovali u publikovanju univerzitetskog udžbenika “Inženjerska geodezija”  prof. Slobodana Ašanina.

Korišćenje najnovije tehnologije i primerenih programa nam omogućava snimanje prirodnog terena širom sveta tačnosti 0.5 m i izrade planova-situacija, sa potrebnim izohipsama, profilima, količinama…

Podloge za projektovanje velikog “Grande” projekta 7 brana u Boliviji.
Podloge za projektovanje stambenog naselja u Rusiji, Moskva - Aksakovo.
Podloge za projektovanje “Xcbal” brana u Gvatamali.
Podloge za lociranje novih brana u Gvatamali.
Podloga za projektovanje - Čenta - Srbija.
Podloge za projektovanje - Novi Sad - Čenej - Srbija.

Pogledajte primere naših radova

Rekonstrukcija objekata:

Konstrukcija

Pijaca "Zeleni venac", Beograd (foto galerija)

Snimanje situacija i terena
(Video fajlovi, otvaraju se u novom prozoru)

Crteži

 


O nama   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Naslovna strana   |   Početak strane