100 Hotela Širom Srbije
Projekti
Tražimo lokacije
Tražimo investitore
Kontakt


TAS - Geodezija - Human Resources
Technical Assistance Service
Geodezija
Human Resources
Zapošljavanje / CV
Kontakt

IzdavaŠtvo
Projekti
Download
Kontakt

100 hotela širom Srbije
Salaš na Čeneju

Prvonagrađeni rad
Autorski tim: Ilija Jeftić, dia
Svetlana Sabolović, dia
Marko Kaćanski, dipl. reditelj

Objekat je prilagođen karakterističnim elementima tradicionalne ravničarske forme građenja na salašima. Komunicira dijalogom starog i novog, tradicionalnog i modernog, što je i polazni element u kompozicionoj postavci i likovnom oblikovanju objekta. Kompozicija je kompleksna, sastavljena od jasno diferenciranih delova sastavljenih od pet celina koje su neposredno povezane u funkcionalnu celinu. Objekat predviđa mogućnost fazne gradnje, raznovrsne prateće sadržaje i primenu alternativnih oblika energije. Hrabrost, inventivnost i originalnost ovog projekta budi opravdanu nadu da se ovde, u Srbiji, razvija generacija talentovanih kreativaca koja u budućnosti može da menja turistički imidž naše zemlje.


Pogledajte video snimak prvonagrađenog rada Salaš na Čeneju
Pogledajte pdf sa svim nagrađenim radovima (6 Mb)

 


O nama   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Naslovna strana   |   Početak strane